Enterprise

 • 61enterprise — See: FREE ENTERPRISE …

  Dictionary of American idioms

 • 62enterprise — See: FREE ENTERPRISE …

  Dictionary of American idioms

 • 63enterprise — noun /ˈɛntɹ̩pɹɑjz,ˈɛɾɹ̩pɹɑjz/ a) a company, business, organization, or other purposeful endeavor The (GSEs) are a group of financial services corporations which have been created by the United States Congress. b) an undertaking or project,… …

  Wiktionary

 • 64enterprise — Synonyms and related words: Aktiengesellschaft, accomplished fact, accomplishment, achievement, act, acta, action, activities, activity, adventure, adventuresomeness, adventurousness, affair, affairs, aggression, aggressiveness, aktiebolag,… …

  Moby Thesaurus

 • 65enterprise — [15] Enterprise is the Romancelanguage equivalent of the native English formation undertaking. It comes from the past participle of Old French entreprendre, a compound verb formed from entre ‘between’ and prendre ‘take’ (a word with many… …

  The Hutchinson dictionary of word origins

 • 66enterprise — See: free enterprise …

  Словарь американских идиом

 • 67Enterprise — Sp Eñterpraisas Ap Enterprise L JAV: Valovos apyg. c. (Oregonas), mst. (Alabama, Juta, Nevada); Kanada (ŠV teritorijos) …

  Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

 • 68enterprise — /ˈɛntəpraɪz / (say entuhpruyz) noun 1. a project undertaken or to be undertaken, especially one that is of some importance or that requires boldness or energy. 2. engagement in such projects. 3. boldness or readiness in undertaking, adventurous… …

 • 69enterprise — įmonė statusas Aprobuotas sritis pramonės statistika apibrėžtis Gaminantis prekes ir (arba) teikiantis paslaugas organizacinis juridinis vienetas, užsiimantis viena ar daugiau ekonominės veiklos rūšių vienoje ar keliose vietose ir turintis… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 70enterprise — įmonė statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Savarankiškas ūkinis vienetas, įsteigtas įstatymų nustatyta tvarka tam tikrai ūkinei, komercinei, verslo, mokymo ar kitokiai veiklai ir turintis vardą. Tai ribotos civilinės atsakomybės… …

  Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas